Mažba a kresba Tvorba na internete
Ukážka mažovaných obrazov
 (8 obrázkov)

Ukážka grafických prác
 (9 obrázkov)
 http://www.kezmarok.com

 http://haobkk.home.sk

 http://www.vtatry.sk
   

Kontakt
tel.: 0915 366403
e-mail: brejka@stonline.sk

 

ViA pictures Š2005